Články

Zahraniční stáž Erasmus+ CIT v Seville

Ve dnech 12. 10. – 29. 10. se 15 žáků školy v doprovodu RNDr. Jany Reslové a Mgr. Andrey Pospíšilové zúčastnilo zahraniční praxe Erasmus+ ve Španělsku. Přečtěte si jejich zkušenosti i hodnocení od pracovníků firem.

Žáci SPŠE díky programu Erasmus+ získali cenné pracovní zkušenosti ve firmách zabývajících se programováním, grafickým designem nebo tvorbou webových stránek, které jim pomohou na pracovním trhu a rozšíří jejich ...

Číst více

Poznávací zájezd - Anglie 2018

Ve dnech 21. 4. – 26. 4. 2018 se uskutečnil šestidenní zájezd do Anglie, kterého se zúčastnilo 51 žáků 1. – 3. ročníků v doprovodu čtyř vyučujících.

Měli jsme štěstí, že se CK Boca podařilo zajistit ubytování v rodinách v malebném Shakespearově rodišti – Stratford upon Avon, s nadšením jsme přijali informaci, že jedna z hostitelských rodin – Hathaway – je skutečně spjatá s „tou Anne Hathaway“-manželkou ...

Číst více

Linc Ars Electronica Center

Interaktivní výstava v Muzeu budoucnosti

Dne 17.12.2015 se uskutečnil tematický technicky zaměřený zájezd žáků naší školy do města Linc za účelem návštěvy interaktivní výstavy v Muzeu budoucnosti Ars Electronica Center. Zájezdu se zúčastnilo 45 žáků všech oborů naší školy (M,L,H), mezi nimiž byly i studentky Vyšší odborné školy (oboru sociální práce). Ráno v 6:00 jsme vyrazili autobusem od výstavního areálu Ideon pod vedením ...

Číst více

Zájezd do Drážďan

Pravidelné zájezdy žáků do Vídně nebo Drážďan jsou na naší škole již tradicí. I tentokrát byla exkurze naplánovaná na jeden z prosincových dnů. Ve čtvrtek 11. prosince se Pardubice ještě nestačily ani probudit do vlahého dne, setmělým ránem jen občas prošel ospalý chodec a od budovy Ideonu již vyjížděl autobus plný žáků. Tentokrát byly cílem Drážďany. Cesta probíhala velmi dobře, v autobuse jsme se od paní průvodkyně ...

Číst více

Vánoční Vídeň

V prosinci se konala exkurze žáků SPŠE a VOŠ Pardubice do Vídně. Prohlídka města s průvodcem začala před gotickou katedrálou Stephansdom. Žáci si vyslechli základní historická fakta a pověst vážící se ke stavbě severní věže katedrály. Cestou po Ringstrasse jsme zhlédli další historické památky, především budovu vídeňské Statsoper a Sachrova hotelu. Další část výkladu pokračovala v areálu Hofburgu, sídelního místa Habsburků. ...

Číst více