Články

Projekt Leonardo da Vinci: CZIP - zahraniční praxe žáků IT - Sicílie 2013

Druhá stáž dalších 14 žáků na Sicílii.

V letošním roce absolvovala další skupina našich žáků čtrnáctidenní odbornou praxi v grafických studiích ve městě Barcellona Pozzo di Gotto na Sicílii. Náklady na dopravu, ubytování, pojištění a strava byly hrazeny z grantu Evropské unie. Zájem o účast v tomto projektu byl velký, vybráni mohli být jen ti nejlepší, a to na základě studentské aktivity (účast v soutěžích, praxe v oboru ...

Číst více

Den boje proti rakovině

V den boje proti rakovině, se žáci naší školy zapojili do prodeje květinek. Celkem jich prodali 1 437, čímž přispěli do celostátní sbírky částkou 30 164 Kč. Tyto peníze byly odeslány prostřednictvím České pošty na účet Ligy proti rakovině Praha. Sbírkou získané prostředky jsou vkládány do péče o pacienty, na onkologický výzkum, přístrojové vybavení onkologických pracovišť, největší část výtěžku sbírky je však věnována ...

Číst více

Velký úspěch v krajském kole chemické olympiády

Z naší školy se 51. ročníku krajského kola Chemické olympiády kategorie C zúčastnil Tomáš Berger (2.A). Společně s dalšími 18 žáky řešil šest teoretických úloh s chemickou problematikou a také praktickou část. Tomáš Berger se s 90-ti body umístil na vynikajícím druhém místě a zaostal jen jeden bod za vítězným studentem. Radost z dosaženého úspěchu je o to větší, že Tomáš byl jediným žákem střední průmyslové školy. ...

Číst více

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové 2015

V jarních měsících navštívily 2. ročníky Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Na úvod exkurze jsme vyslechli velmi poutavou přednášku o působení gravitačních sil ve vesmíru, o černých dírách, o vzniku a vývoji hvězd, o principu obecné a speciální teorie relativity. Pomocí optické mřížky jsme rozložili záření tří různých zdrojů (žárovka, zářivka, výboj v Héliu) a tím nám byla představena spektroskopie jako základní ...

Číst více

Fyzikální olympiáda Pardubického kraje 2014/2015

Za naši školu se v 56. ročníku fyzikální olympiády do krajského kola kategorie D probojoval Josef Jurica (1.C). Spolu s dalšími 18 žáky 1. ročníku středních škol řešil čtyři náročné úlohy s fyzikální problematikou. Z 19 řešitelů bylo úspěšných 12, ostatní žáci nedosáhli na 60% hranici úspěšnosti. Náš Josef Jurica se umístil na 4. místě. Naše srdečné blahopřání je umocněno i tím, že byl jediným žákem střední ...

Číst více