Články

zpět novějšístarší

Setkání žáků SPŠE se zástupci energetiků

středa 9. 10. 2019

Ve středu 9. 10. 2019 se žáci na pracovišti Do Nového setkali se zástupci firmy ČEZ Distribuce a Asociace energetických manažerů.

        Zástupci ČEZ seznámili žáky s profilem naší největší firmy, s možnostmi budoucího uplatnění absolventů, a především pak s motivačními programy, směřujícími do oblasti výchovy budoucích elektrotechniků. Jedním z takovýchto programů je i „Motivační program Prokopa Diviše“, jehož první ročník byl spuštěn právě 9. 10. Cílem programu je finanční motivace nejlepších žáků elektrotechnických oborů. ČEZ prostřednictvím Asociace energetických manažerů rozdělí mezi 9 vyhodnocených žáků celkem 104 000 Kč, přičemž vítězové 3 vyhlášených kategorií obdrží šek na 16 000 Kč.

Ing. Jiří Huráň

Foto Jan Hurda

10. 10. 2019   Mgr. Kateřina Jiroutová