Články

zpět na články novějšístarší

Robotická rehabilitační pomůcka studentů SPŠE Pardubice

V letošním školním roce se studentům třetího ročníku naší školy Jakubu FibigaroviJanu Škodovi pod vedením svého učitele Ing. Pavla Čápa podařilo vymyslet a sestrojit robotickou rehabilitační pomůcku.

Základem je snímač Microsoft kinect, který dokáže s přesností na centimetry zaznamenávat polohu lidského těla. Zaznamenaná data jsou dále zpracována pro zpětnou vazbu lékaři a zároveň slouží i k řízení různých robotických hraček. Díky tomuto konceptu má malý pacient okamžitou zpětnou vazbu o kvalitě rehabilitace a zároveň je motivován k dalšímu cvičení formou hry. Klinické testy jsou plánovány na duben–květen 2014 ve spolupráci s MUDr. Janem Charvátem, CSc., předním odborníkem v oblasti dětské ortopedie České společnosti pro ortopedii a traumatologii. O úspěchu našich studentů natočili krátké reportáže ČT: Robotická koule pomůže lidem po úrazu, stojí za ní studentiStudenti vymysleli rehabilitační pomůcku.

vytvořeno: 6. 3. 2014 18:41:05