Články

zpět na články novějšístarší

PC_ák, S-ROBOT a Elektronika i jinak

středa 27. 11. 2019

Jako každým rokem, tak i letos pořádala SPŠE a VOŠ Pardubice pod vedením paní doktorky Jany Reslové již 25. ročník počítačové soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol v Pardubickém kraji a širším okolí. Celkem se zúčastnilo 201 žáků z 21 škol.

Žáci se mohli přihlásit do soutěže  PC_ák, S-ROBOT nebo Elektronika i jinak, kde také mimochodem mohli nahlédnout nenuceným způsobem do obsahu některých učebních oborů vyučovaných na škole, jako například Grafika a webdesign nebo Elektrotechnika.

V soutěži „PC_ák“ soutěžili žáci v kategoriích Grafický návrh, Tvorba plakátu nebo Tvorba prezentace. Letošním tématem napříč všemi kategoriemi byla „Sametová revoluce“. Ještě před samotnou soutěží žáci absolvovali test ICT dovedností.

Soutěže „S-ROBOT“ se zúčastnilo 28 dvoučlenných týmů, které měly za úkol pomocí elektronické LEGO stavebnice sestavit robotické vozítko, které bude schopno snímat barvu tří pásek nalepených na podlaze. Ve druhé části soutěže pak probíhalo testování funkčnosti vozítka a měření času, za který vozítko dojede k cílové pásce dané barvy a vrátí se zpět. Mnohé žáky elektronická Lego stavebnice velmi nadchla.

V soutěži „Elektronika i jinak“ soutěžilo 6 tříčlenných družstev. Úkolem soutěžících bylo sestavit a oživit "policejní sirénku" a absolvovat odborný test, zaměřený na elektrotechniku. V sestavení a oživení sirénky  byly výsledky poměrně vyrovnané (bez ohledu na ročník ZŠ). Jiná situace byla ovšem v oblasti odborného testu, kde byly zaznamenány diametrální rozdíly, pravděpodobně způsobené různým věkem účastníků.

Pro učitele ZŠ, kteří přijeli se svými žáky na soutěž, byl také připraven zajímavý program. Nejprve se dozvěděli informace o nové kategorii a o tématu letošního ročníku, na což navázali žáci SPŠE se svými úspěchy v soutěžích pro střední školy. Učitelé mohli vidět robota, který byl na mezinárodní soutěži RoboRAWE v Číně i satelit v plechovce, který získal jednu z hlavních cen v evropském finále CanSat v Itálii. Žáci, kteří byli na dvoutýdenní stáži ve firmách ve Španělsku, prezentovali o projektu Erasmus+. Učitelé pak měli možnost si prohlédnout některé odborné učebny a dozvědět se více o studijních oborech, zájmových kroužcích a dalších projektech naší školy.

Na závěr lze podotknout, že důkazem oblíbenosti této soutěže je nejen vysoký počet účastníků, ale také pozitivní ohlasy učitelů z přihlášených škol.

Letos například pan magistr Lipavský ze ZŠ Litomyšl vyjádřil pochvalu za sebe i za své žáky, které soutěž velmi baví. Množstvím různých kategorií, ve kterých se lze uplatnit, považují tuto soutěž za zcela bezkonkurenční v porovnání s ostatními soutěžemi, kterých se žáci ze ZŠ Litomyšl doposud zúčastnili.

Děkujeme panu magistrovi za pochvalu a popřejme všem pracovníkům naší školy, kteří se na soutěži podíleli, jak organizačně, technicky nebo obsahově, aby nepolevovali ve svém úsilí do dalších let, protože to má, jak vidíme dle pozitivních ohlasů ze základních škol, smysl.

Poděkování patří také našim sponzorům, kteří nemalou měrou přispěli k motivaci žáků se do soutěže přihlásit, neboť na vítěze čekaly ceny v podobě chytrých hodinek Amazing Blue, tablet, dárkové poukazy v hodnotě až 3000 Kč a mnoho dalších hodnotných cen.

2. 12. 2019   RNDr. Jana Reslová