Články

zpět na články novějšístarší

Všechny cesty vedou do Říma, i ta naše…

Byl sychravý, zářijový den a tak stěrače autobusu, který z Brna odvážel 10 žáků a 4 učitele z naší školy, nestačily stírat proudy vody. Pršelo ještě v Rakousku, ale když jsme v Římě vycházeli z autobusu, Italové si užívali léto – v lehkém oblečení a v pohodě korzovali ulicemi a nebo seděli v otevřených restauracích. Jenom turisté nervózně pospíchali, aby si stačili prohlédnout nádherné antické, barokní a renesanční památky. I my jsme si přáli uvidět z Říma co nejvíce, ale především nás čekala práce.

Hlavním cílem cesty bylo setkání se zahraničními partnery technických škol ze švédského Vaggerydu, polského Dzioržoniowa, rumunského Bacau, českých Pardubic a italského Říma, které jsou zapojeny do tvorby projektu Školní Elektronické Zprávy. Během setkání bylo nutné vyhodnotit dosavadní výsledky práce. Zkoordinovat další postup při tvorbě druhého vydání zpráv – videí o technických školách a městech, newsletteru a obsah elektronického slovníku se slovní zásobou v jazycích všech zúčastněných zemí. Tvorbu projektu a vzájemná setkání umožňují finanční prostředky získané z organizace NAEP, Leonardo da Vinci partnerství. A tak po mítincích ve Švédsku a Polsku jsme se mohli sejít v římské škole I. T. I. S. „Galileo Galilei“.

Po srdečném uvítání žáky a ředitelem školy každá delegace prezentovala informace o zemi pro asi 100 italských studentů shromážděných ve velké školní aule. Konkurz o nejlepší prezentaci české delegace vyhráli žáci Libor Adámek ze 3.E, Antonín ČešíkMichal Boháč ze 4.C. Jejich vystoupení o krásách, zvycích i úspěších České republiky bylo přijato s velkým zájmem a všechny pobavil pokus odříkat „Tři sta třicet tři stříbrných křepeliček…“.

Následovala prohlídna školy, která je nejstarší technickou střední a učňovskou školou v Římě. Žáky naší delegace nejvíce zaujalo vyučování robotiky a domotiky, kde studenti do modelů domů instalují elektronické řízení klimatizace, vytápění a dalšího vybavení. Součástí školy jsou i velké haly s vyřazenými letouny a automobily, které jsou využívány k názornému vyučování. Mgr. Slavíková a Ing. Cach navštívili i školní informační centrum, kde se studenty diskutovali o významu poskytovaných informací.

Ve vyučování, zejména IT a AJ, jsme zjistili hodně shodných rysů. Odlišné je vybavení této školy. Zatímco u nás převládají moderní elektronické pomůcky, v italské škole jsou kromě moderních zachovány i ty starší, například ve vybavení dílen.

Zajímavá byla exkurze s přednáškou ve firmě, která instaluje domotická zařízení a svoje pobočky provozuje v mnoha zemích Evropy.

Další den následovala prezentace webu projektu SEN. Protože je správcem webu naše škola, seznámil s jeho obsahem předseda školního týmu Antonín Češík. Účastníci ocenili design i obsah stránek, adresy školních webů i dosud vytvořených videí. Zejména zaujaly informace o uskutečněných výjezdech a také možnosti využívat ve vzájemné komunikaci elektronický slovník vytvářený v 6 jazycích. Nadšeným potleskem byla oceněna videa o setkání ve Švédsku (Lukáš Pidhorodecký) a v Polsku (Antonín Češík, Michal Boháč, Tomáš Uchytil) vytvořená pod patronací učitele Milana Štveráka.

Podstatnou část setkání tvořil pracovní seminář učitelů a brainstorming žákovských edičních týmů. Na těchto jednáních byl dohodnut obsah příštího vydání zpráv, newsletteru, další témata a rozsah slovníku. Partneři se shodli na termínu i obsahu setkání v Rumunsku a konferenci v Pardubicích v březnu příštího roku. Žáci domluvili i termín příští audiovizuální konference.

Na konci pracovních setkání byly kromě závěrů přečteny i nejlepší úvahové eseje o přínosu práce v projektu pro studenty.

Každý podvečer byl věnován poznávání římských památek. Na všechny zapůsobila představa gladiátorských zápasů v Colosseu, malby i sochy geniálních umělců v městském a vatikánském muzeu, v Sixtinské kapli, v bazilice Sv. Petra a také atmosféra antického Říma – Palatinum, Forum Romanum, Domes Flavia, Konstantinův oblouk a mnoho dalších.

Pracovním jazykem setkání byla angličtina a tak si žáci zdokonalili svoje jazykové i komunikační schopnosti.

Odjížděli jsme s pocitem dobře vykonané práce, s mnoha novými znalostmi, s motivací do další práce na projektu. Čekají nás další setkání v rumunském Bacau a nakonec závěrečná konference v Pardubicích.

aktualizováno: 12. 10. 2013 19:19:17

Soubory ke stažení:
02.png
03.png
04.png
05.png
10.png
11.png
12.png
13.png
14.png