Články

VISUAL AIDS TO MAKE LEARNING/TEACHING EASIER

PROJEKT ERASMUS KA2+ - SOUČASNÉ AKTIVITY A VÝSLEDKY

I přes složitou epidemickou situaci je projekt v rámci možností uskutečňován.

Proběhla již tři online setkání s účastí partnerských týmů z Bulharska, Francie, Řecka, Slovenska, Švédska a týmu z naší školy.

Studenti z každé země postupně promítali videa zaměřená na vizualizaci částí učiva předmětů, které považují na jejich technické škole za stěžejní a současně zajímavé.

SPŠE reprezentují žáci ze 3.D Jan Hendrych, Dominik a Martin Ladrovi, ze 3.I Pavel Svačina, ze 2.E Lucie Jílková a Jan Novotný, ze 2.I David Haisman a z 1.G Jan Lupínek.

Tito žáci dokázali vytvořit celkem 8 kvalitních, odborně zaměřených videí zpřístupňujících učení například digitálních technologií, programování Arduina, tvorby videí s využitím animace a další. Všechna vytvořená videa jsou uveřejněna na webu projektu: http://vamlte.eu/output.html

Přínosem projektu jsou nejen videa, která mohou využít žáci pro učení a učitelé pro vyučování, ale i získávání znalostí účastníků nad rámec školního vyučování především samostudiem a také výměnou zkušeností se spolupracujícími týmy.

Na závěr je nutné ocenit práci členů českého týmu, který dokázal svoje videa vytvořit i přesto, že nemohl využít vybavení školy a zejména odbornou pomoc učitelů.

Jana Binarová
13. 6. 2021

24. 6. 2021   Ing. Zdeněk Cach

Další články, které by vás mohly také zajímat

PSpice

Simulace obvodů

Výuka v naší škole obsahuje praktická měření v laboratořích, kde se žáci mohou přesvědčit o výsledku často velmi abstraktních dějů. Teoretickou i praktickou část výuky vhodně doplňuje předmět simulace obvodů. V tomto předmětu je možné zobrazit děje, které teorie předpovídá a které často není možné z různých důvodů předvést při praktických měřeních ve školních laboratořích. Příkladem může být ...

Názornost při výuce automatizace

Názornost při výuce automatizace

V sekci elektro se snažíme učivo probrat nejen teoreticky, ale též prakticky. Žáci si tak mohou některé poznatky téměř doslova osahat. Například s principy elektromotorů se seznámí v předmětu automatizace. Reálné chování elektromotorů si následně žáci ověří v předmětu elektrotechnická měření nebo automatizační cvičení. Letošní školní rok bohužel s sebou přinesl vzdálenou výuku a s ní ...

Maturitní zkouška z matematiky 2021

Maturitní zkouška z matematiky

V letošním školním roce proběhnou didaktické testy o něco později, než se psaly v letech minulých. Maturanty z matematiky zajímá především pondělí 24. května, kdy je čeká právě matematika. Na tento test bude časový limit 135 minut. O dva dny později přijde na řadu test z matematiky rozšiřující, kde bude k dispozici 150 minut čistého času. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní ...