Články

Názornost při výuce automatizace

Názornost při výuce automatizace

V sekci elektro se snažíme učivo probrat nejen teoreticky, ale též prakticky. Žáci si tak mohou některé poznatky téměř doslova osahat. Například s principy elektromotorů se seznámí v předmětu automatizace. Reálné chování elektromotorů si následně žáci ověří v předmětu elektrotechnická měření nebo automatizační cvičení.

Letošní školní rok bohužel s sebou přinesl vzdálenou výuku a s ní spoustu omezení. Přesto jsme se snažili na této situaci nalézt nějaké výhody. Ty se ukázaly v možnosti využít ve větší míře simulační programy. Žáci mají k dispozici svůj počítač i s odpovídajícím programem během každé hodiny. Mohou tedy nové poznatky ověřovat bezprostředně.

Jako konkrétní příklad lze uvést použití simulačního programu SCILAB se simulátorem dynamických dějů v diskrétních a spojitých systémech XCOS (bezplatná obdoba komerčního programu MATLAB Simulink, se kterým běžně pracují studenti vysokých škol). Na následujících obrázcích jsou uvedeny modely regulačních obvodů a průběhy přechodových dějů.

Odkazy ke stažení SCILABXCOS:

https://www.scilab.org/download/6.1.0

https://www.scilab.org/software/xcos

Luděk Cerman

31. 5. 2021   Ing. Lukáš Štědrý

Další články, které by vás mohly také zajímat

Slet havranů již po patnácté

V úterý 27. března proběhl v Pardubicích již 15. ročník soutěže v anglické recitaci a zpěvu.

„Edgar Allan Poe´s Raven“ a 7. ročník soutěže v německé recitaci a zpěvu „Rabe Ralph von Christian Morgenstern“. Soutěžící v hudebních kategoriích tentokrát vystupovali v Divadle 29, protože prostory na radnici se momentálně opravují. Porota se mohla radovat ze skvělých výkonů, udělila proto i několik druhých ...

Maturitní zkouška z matematiky 2021

Maturitní zkouška z matematiky

V letošním školním roce proběhnou didaktické testy o něco později, než se psaly v letech minulých. Maturanty z matematiky zajímá především pondělí 24. května, kdy je čeká právě matematika. Na tento test bude časový limit 135 minut. O dva dny později přijde na řadu test z matematiky rozšiřující, kde bude k dispozici 150 minut čistého času. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní ...

„Vzdálená" soutěž v anglickém jazyce

Letošní soutěž v anglickém jazyce proběhla 9.3.2021 distanční formou na platformě Microsoft Teams.

Vzhledem k současným omezením se sekce anglického jazyka rozhodla letos uspořádat Soutěž v AJ distanční formou. Soutěže se zúčastnilo 15 žáků 1. -3. ročníků, jejich úkolem bylo vypracovat ve stanoveném čase esej v rozsahu 200-250 slov na téma "Schools should be opened", otevřený dopis (proposal) adresovaný příslušným autoritám. Všichni ...