Články

Krysař v době koronaviru

středa 9. 12. 2020

Video české i německé verze představení Krysaře z Hameln

Dramatický soubor SPŠE nemůže z pochopitelných důvodů vystupovat naživo. Ve středu 9. prosince jsme proto natočili českou i německou verzi představení Krysaře z Hameln – po sestříhání celého materiálu trvají obě verze dohromady asi 30 minut. Užijte si hereckých výkonů Mgr. Martina Dzingela, Jakuba Veselého a Jana Bartoše v německé verzi, pánů Hanouska, Malíka a Grubra ve verzi české.

Hezké Vánoce s Krysařem přeje

Mgr. Marie Albrechtová,

vedoucí Dramatického souboru SPŠE

publikováno 17. 12. 2020

Další články, které by vás mohly také zajímat

Lednové dny otevřených dveří ONLINE

Každou lednovou sobotu pro Vás pořádáme ONLINE DOD.

Zveme Vás na den otevřených dveří ONLINE každou lednovou sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Pro více informací sledujte také naši událost na Facebooku. Přihlašovací odkaz na tuto sobotu 16. 1. 2021: Obory Elektrotechnika, Průmyslová automatizace, Telekomunikace https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmYwMWI1MmQtZmI5Ny00Yjk4LWFkNTAtMjQwNWQ0OWExNjUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22511eedfc-2271-42b9-a7d0-cffca0ed853c%22%2c%22Oid%22%3a%229de59798-2407-4abb-9b66-db63cdbd8607%22%7d  ...

Ekonomická olympiáda - školní kolo

Proběhl již 5. ročník.

Ve dnech od 23. listopadu do 4. prosince 2020 probíhalo online formou školní kolo ekonomické olympiády. 9 nejlepších žáků postupuje do krajského kola. Mezi postupující patří: Filip Myška z 1. B, Josef Kunc z 1. E, Adam Sýkora a Vojtěch Šišma ze 3. E, Vojtěch Pešek ze 3. I, Tomáš Peštál z 3. D, Maxim Mokrý z 3. B, Martin Ladra ze 3. E a Filip Starý ze 3. I. Všem žákům gratulujeme! Mgr. Marcela Betlachová

Ekonomická olympiáda

V letošním roce probíhá již 5. ročník ekonomické olympiády.

Jedná se o největší celostátní soutěž znalostí ekonomie a financí pro středoškoláky naší republiky. V termínu od 23. listopadu do 4. prosince 2020 jsou naši žáci 2. a 3. ročníků testováni, letos vše probíhá formou online. Výsledky školních kol budeme znát 12. 12. 2020. Mgr. Marcela Betlachová