Články

zpět novějšístarší

Soutěž Moon Camp Challenge

Náš dvoučlenný tým SPŠE Base ve složení Tomáš Forejt a Václav Pavlíček se tento rok zúčastnil soutěže Moon Camp Challenge, kterou pořádá Evropská kosmická agentura. Cílem soutěže je vymodelovat měsíční základnu pro alespoň 4 astronauty.

Při návrhu naší základny jsme kladli důraz především na bezpečnost astronautů, na jejich pohodlí, ale také na zdroje vody a potravy. Naše základna je vybavena třemi únikovými východy, obytnými prostory, které jsou umístěny pod povrchem, což chrání obyvatele před případnými objekty, které dopadají na povrch Měsíce. Dále se v úplně nejnižším podlaží nachází skleník, ve kterém je možné pěstovat zemědělské plodiny. Náš kompletní projekt je dostupný na této adrese: https://mooncampchallenge.org/pioneers-gallery/details/260/.

Bohužel se nám nepodařilo se v mezinárodní konkurenci umístit mezi nejlepšími třemi projekty soutěže. Odměnou nám proto jsou nově získané vědomosti o Měsíci a způsobech jeho osídlení.

Václav Pavlíček

19. 6. 2020   RNDr. Jana Reslová