Články

zpět novějšístarší

Grafická tvorba v domácím distančním vzdělávání směle pokračuje

pátek 13. 3. - pátek 26. 6. 2020

Žáci prvního ročníku grafického oboru doma kreslí dle školního zadání portrétní cvičení.

Nouzový stav sice zasáhl do školní výuky, ale nepřerušil ji. Díky nástrojům elektronické komunikace probíhá výuka formou tzv. distančního vzdělávání i nadále. Konkrétně pro žáky prvního ročníku grafického oboru to znamená, že mají online přístup k referenčním podkladům a tutoriálům, které souvisejí s tematickými okruhy předmětu Grafická tvorba. Také své práce průběžně online konzultují s vyučujícími. V současných dnech žáci dokončují a odevzdávají soubor výtvarných kresebných cvičení s tematikou lidského portrétu a anatomie lidské hlavy. Některé ukázky výsledků jejich prací, které žáci doma nakreslili, nafotili a případně i naskenovali, jsou prezentovány v obrazové příloze tohoto článku.

16. 4. 2020   Mgr. Jaroslav Svoboda