Dny otevřených dveří SPŠE Pardubice ve školním roce 2014/2015

Dny otevřených dveří konají:
  • středa 26. listopadu 2014 od 15:00 do 17:00 hodin
  • sobota 29. listopadu 2014 od 9:00 do 12:00 hodin
  • sobota 24. ledna 2015 od 9:00 do 12:00 hodin

Návštěvnící si mohou prohlédnout učebny výpočetní techniky, laboratoře, dílny, knihovnu, studovnu, posilovnu, odborné učebny a další prostory školy. V sobotních termínech je prohlídka i areálu Do Nového.

Dále získají informace o studiu včetně podmínek přijetí.

vytvořeno: 2. 9. 2014 8:21:02

Elektronika i jinak 2014 a Robot 2014

Ve středu 26. listopadu 2014 se uskuteční čtvrtý ročník soutěžního setkání žáků základních škol, kteří se ve svém volném čase individuálně nebo v zájmových kroužcích zabývají stavbou elektronických zařízení Elektronika i jinak 2014. Soutěžící z řad žáků 7. až 9. tříd základních škol, kteří nejlépe předvedou a popíší hodnotící porotě svůj výrobek, získají zajímavé ceny. Hodnotit se bude zapojení, provedení a výklad (obhajoba).

Zároveň proběhne první ročník soutěže Robot 2014, kdy soutěžící budou podle zadání realizovat jednoduchého robota.

Podrobné informace o obou soutěžích naleznete od 16. října 2014 na webu soutěže. Přihlašování do soutěží proběhne tamtéž, od 1. listopadu 2014.

vytvořeno: 25. 9. 2014 8:01:57

PC_ák 2014, 26. listopadu 2014

Ve středu 26. listopadu 2014 se uskuteční již 20. ročník počítačové soutěže pro žáky základních škol. I v tomto roce se bude soutěžit v kategoriích grafický návrh, tvorba www stránektvorba prezentace. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd.

Žáci se mohou přihlásit výhradně prostřednictvím své ZŠ na stránkách soutěže PC_ák, kde jsou všechny potřebné informace.

Přihlašování do soutěže začíná již 1. 11. 2014.

vytvořeno: 23. 9. 2014 7:03:12

Přijímací zkoušky nanečisto, 4. února 2015

Ve středu 4. února 2015 od 14:00 hodin proběhnou pro zájemce o studium přijímací zkoušky nanečisto, které budou svým rozsahem i náročností srovnatelné s ostrou verzí přijímacích zkoušek (není třeba se dopředu přihlašovat ani si rezervovat místo). Další informace budou postupně zveřejňovány na www stránkách školy.

vytvořeno: 23. 10. 2014 7:01:50

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SPŠE Pardubice

Kurzy si kladou za cíl usnadnit žákům 9. tříd přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Příprava žákům také pomůže překonat náročný přechod ze základní školy na školu střední.

Kurzy se konají v našich učebnách v průběhu ledna až dubna 2015, bližší informace na přihlášce.

Přihlášku na kurzy lze odevzdat ve dnech otevřených dveří pořádaných SPŠE a VOŠ Pardubice v sekretariátu školy nebo kdykoliv v sekretariátu školy až do naplnění kurzů. Také ji lze odeslat poštou nebo elektronicky na adresu .

vytvořeno: 22. 9. 2014 12:01:41

Nové webové stánky

Vítáme Vás na našich nových školních stránkách, které jsme spustili k příležitosti splynutí dvou škol:
  • SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, Pardubice,
  • SOŠE a SOU Pardubice, Do Nového 1131.

Tyto stránky budou obsahovat informace od září 2013. Starší informace jsou stále dostupné na původním webu SPŠE a VOŠ Pardubice.

aktualizováno: 7. 9. 2014 19:41:13