Třetí kolo přijímacích zkoušek na VOŠ, 28. srpna 2014

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2013/2014:
  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Třetí kolo přijímacího řízení proběhne 28. srpna 2014, přihlášky zasílejte do 20. srpna 2014.

Poplatek za přijímací řízení se neplatí. Další informace o přijímacím řízení se nacházejí v sekci uchazeč voš ► podmínky přijetí, další informace o samotném studiu pak v sekci uchazeč voš.

Přihlášky si lze stáhnout v sekci soubory.

vytvořeno: 20. 6. 2014 10:44:21

Páté kolo přijímacího řízení ke studiu ve školním roce 2014/2015

Přihlášky přijímáme průběžně do naplnění kapacity.
  • 4 místa ve čtyřletém maturitním oboru 18-20-M/01 Informační technologie (zaměření Grafika a webdesign)
  • 9 míst ve čtyřletém maturitním oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika
  • 6 míst ve čtyřletém maturitním oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
  • 10 míst v tříletém učebním oboru 26-51-H/01 Elektrikář
  • 10 míst v tříletém učebním oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Podrobné informace naleznete v sekci uchazeč sš ► podmínky přijetí. Uchazeč u maturitních oborů uplatní výsledek z předchozích (k přihlášce výpis výsledků z předchozího kola). Uchazeč u učebních oborů je přijímán na základě prospěchu na ZŠ.

Přihlášku ke studiu na naší škole lze stáhnout z našich www stránek v sekci soubory a upozorňujeme, že kolonku „termín přijímací zkoušky“ proškrtnete (přijímáme ke studiu bez přijímacích zkoušek).

vytvořeno: 5. 6. 2014 18:58:10

Obecné informace o přijímacím řízení 2014/2015

Rodiče každého z přihlášených žáků obdrží pozvánku pro uchazeče a podrobnou informaci o průběhu přijímacího řízení. V 1. kole přijímacího řízení budou probíhat přijímací zkoušky ve dvou stanovených termínech – 22. dubna 2014 a 23. dubna 2014. Testování bude probíhat podle jednotného harmonogramu a bude mít formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Dodavatelem testů je společnost SCIO.

Výsledky budou zveřejněny po zpracování výsledků přijímacích zkoušek na veřejně přístupném místě v budově školy a na našich webových stránkách. Pořadí uchazečů bude uvedeno pod registračními čísly, která budou žákům sdělena v den přijímacích zkoušek. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude škola zasílat do vlastních rukou, ale oznamovat zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Kritéria přijímacího řízení na SPŠE Pardubice pro školní rok 2014/2015 naleznete v sekci soubory ► střední škola. Případné dotazy směřujte na .

vytvořeno: 7. 4. 2014 11:53:02

Nové webové stánky

Vítáme Vás na našich nových školních stránkách, které jsme spustili k příležitosti splynutí dvou škol:
  • SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, Pardubice,
  • SOŠE a SOU Pardubice, Do Nového 1131.

Tyto stránky budou obsahovat informace od září 2013. Starší informace jsou stále dostupné na původních webech SPŠE a VOŠ PardubiceSOŠE a SOU Pardubice.

aktualizováno: 21. 9. 2013 22:20:26