Úspěch našich studentů přišel ocenit i hejtman

Na výsledky projektu studentů 3. ročníku, Jakuba Fibigara (3.F) a Jana Škody (3.F), kteří pod odborným vedením učitele programování, Ing. Pavla Čápa, vyvíjejí v rámci kroužku robotiky pomocí technologie Kinect zařízení na pomoc postiženým dětem nebo epileptikům, se přišli podívat hejtman našeho kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph. D., a zástupci Fakulty elektrotechniky a informatiky a Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Hejtman vyzdvihl výsledky dosažené našimi žáky, jejichž zařízení se začne v červnu klinicky testovat ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Další informace o návštěvě jsou uvedeny na webu Pardubického kraje. Informace o robotické rehabilitační pomůcce na našem webu v sekci o nás ► věda.

vytvořeno: 4. 4. 2014 7:17:18

Obecné informace o přijímacím řízení 2014/2015

Rodiče každého z přihlášených žáků obdrží pozvánku pro uchazeče a podrobnou informaci o průběhu přijímacího řízení. V 1. kole přijímacího řízení budou probíhat přijímací zkoušky ve dvou stanovených termínech – 22. dubna 2014 a 23. dubna 2014. Testování bude probíhat podle jednotného harmonogramu a bude mít formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Dodavatelem testů je společnost SCIO.

Výsledky budou zveřejněny po zpracování výsledků přijímacích zkoušek na veřejně přístupném místě v budově školy a na našich webových stránkách. Pořadí uchazečů bude uvedeno pod registračními čísly, která budou žákům sdělena v den přijímacích zkoušek. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude škola zasílat do vlastních rukou, ale oznamovat zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Kritéria přijímacího řízení na SPŠE Pardubice pro školní rok 2014/2015 naleznete v sekci soubory ► střední škola. Případné dotazy směřujte na .

vytvořeno: 7. 4. 2014 11:53:02

Dny otevřených dveří na VOŠ Pardubice ve školním roce 2013/2014

Dny otevřených dveří na VOŠ Pardubice:
  • středa 26. března 2014 od 15:00 do 17:00 hodin
  • středa 16. dubna 2014 od 15:00 do 17:00 hodin

Návštěvnící získají informace o průběhu celého studia včetně podmínek přijetí a prohlédnou si prostory školy.

aktualizováno: 31. 3. 2014 7:20:53

Nové webové stánky

Vítáme Vás na našich nových školních stránkách, které jsme spustili k příležitosti splynutí dvou škol:
  • SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, Pardubice,
  • SOŠE a SOU Pardubice, Do Nového 1131.

Tyto stránky budou obsahovat informace od září 2013. Starší informace jsou stále dostupné na původních webech SPŠE a VOŠ PardubiceSOŠE a SOU Pardubice.

aktualizováno: 21. 9. 2013 22:20:26