Články

Adaptační kurzy prvních ročníků

Ve dnech 29. 9. až 1. 10. 2014 a 1. až 10. 2014 se konaly v Seči adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků. Cílem těchto kurzů bylo bližší seznámení žáků jednotlivých tříd mezi sebou a také se svými třídními učiteli v neformálním prostředí. Dalším cílem bylo poznat se navzájem v různých situacích, navozených vhodnou hrou. V programu kurzu nechybělo setkání s výchovnou poradkyní PaedDr. Danou Poláčkovou, se školní ...

Číst více

Sportovní kurz třetích ročníků na Seči

Ve dnech 8. až 12. září 2014 se 72 žáků třetích ročníků zúčastnilo sportovního kurzu na Seči. Sportovní kurz začal tradičním cyklistickým přesunem na trase Pardubice – Seč. Vzhledem k příznivému počasí byl kurz veden téměř v plném rozsahu. Během prvních tří dnů se žáci vystřídali na těchto pohybových aktivitách: cyklistika, jízda na lodích, jízda na koních, topografie, sportovní hry a lanový park. Dále se účastnili ...

Číst více

Projekt OPVK44 ve školním roce 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 bude probíhat druhý rok projektu „OPVK44 – Vzdělávání pro konkurence schopnost“ ve stejných klíčových aktivitách. Oproti minulému školnímu roku však nastanou drobné pozitivní změny. Díky realizaci plánovaného nákupu zařízení pro vybavení laboratoří a odborných učeben budeme moci využít nové přístroje a učební pomůcky při výuce a při realizaci zájmových kroužků v hodnotě 3 970 008 Kč. V ...

Číst více

Výsledky a výstup projektu Leonardo da Vinci: SEN 2012-2014

Partnerství 5 technických škol z České republiky – Pardubice, Itálie – Řím, Polsko – Dzierzoniów, Švédsko – Vaggeryd, z technického lycea v rumunském Bacau a české firmy PLC ZERONE s. r. o. bylo založeno na zvyšování přitažlivosti, inovaci, zlepšování a popularizaci technického vzdělávání. Hlavní studentskou aktivitou projektu bylo vydání tří dílů Školních elektronických zpráv ve formě 6 videí o partnerských školách ...

Číst více

Národní technické muzeum – Program Enter 2014

Vybrané třídy prvních ročníků se v červnu zúčastnili edukativního programu Národního technického muzea v Praze Enter. Cestou do muzea na Letné jsme získali krátké informace o památkách, kterými byly např. Jeruzalémská synagoga, kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty se zvonicí, Prašná brána a Obecní dům. V Národním technickém muzeu jsme měli vybrané tři dvouhodinové workshopy s názvy Energie, Tajemství knihy a Balón. Téma Energie ...

Číst více