Články

zpět na články novějšístarší

Týden vědy a techniky 2013

Týden vědy a techniky 2013 pořádaný zejména ústavy Akademie věd ČR zavedl třídy 2.A a 2.B do Prahy na Výbušnou science show pořádanou iQparkem Liberec. V rámci několika chemických pokusů s kapalným dusíkem hlavní aktéři s dobrovolníky z řad žáků středních škol například „rozmlátili“ růži kladivem na prach, z rajčete si udělali pingpongový míček, nafukovali či polévali dusíkem pouťový balónek, uzavřeli dusík do plastové lahve, … Byla to hravá a vtipná show plná barev, ohňů a výbuchů. Odpolední hodiny jsme věnovali výstavám s interaktivními exponáty. Viděli jsme funkční model expedičního modulu Dropion, který se ve stratosféře „rozpadne” na jednotlivé části – stratokešky, které se jako javorová semínka snesou zpět na zem. Shlédli jsme 4K projekci, nejnovější ultrabooky, 3D tisk a další novinky spotřební elektroniky. Výstava Fusion Expo představila různé aspekty termojaderné fúze jako dlouhodobě udržitelné technologie. Mohli jsme si pohrát s plazmovou koulí, stavebnicí tokamaku ITER, fúzní dráhou. Silní a odvážní jedinci vyzkoušeli elektrárnu na lidský pohon. Šlapali na bicyklu a sledovali, kolik žárovek rozsvítili, jak velkého výkonu dosáhli a kolik energie vyrobili. Interaktivní expozice Kriminalistického ústavu Po stopách zločinu nám ukázala materiály, jaké kriminalisté používají, co umí chromatografie a daktyloskopie.

V Pardubicích upoutaly pozornost tříd 1.A, 1.B a 1.F v přednášce Blesky ze všech stran Ing. Ivany Kolmašové z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR bouřky. Bouřky přitahují naši pozornost odedávna především kvůli fascinujícím světelným a zvukovým jevům, které je doprovázejí. Dozvěděli jsme se, že přestože už je více než 250 let známo, že blesky jsou vlastně elektrické výboje, fyzikům není zdaleka ještě vše okolo bouřek a blesků jasné. Navíc se ukázalo poměrně nedávno, že existují také nadoblačné blesky, které se tvarem a barvou liší od blesků, které známe. Právě kvůli jejich tvaru a barvě dostaly tyto nadoblačné blesky svá krásná jména a říká se jim skřítci, elfové anebo modré výtrysky. Povídalo se o blescích obyčejných i o těch neobyčejných a také o měřeních, které nám mohou o vlastnostech blesků leccos prozradit.

Druhou pardubickou přednášku Aerosoly letem světem vedl Ing. Vladimír Ždímal, Dr. z Ústavu chemických procesů AV ČR pro třídy 2.A, 2.B a 1.C. Co je aerosol a proč má smysl se aerosoly zabývat? Jak aerosolové částice vznikají, jak zanikají a co se s nimi mezitím děje? Jak vypadají aerosolové částice? Jaká je velikosti a koncentrace aerosolů ve vzduchu? Odpovědi na tyto otázky jsme se dověděli během prezentace, pokusu s naším spolužákem a skutečného měření koncentrace aerosolů v přednáškovém sále.

vytvořeno: 22. 11. 2013 8:05:36

Soubory ke stažení:
02.png
04.png
06.png
07.png
12.png
16.png