Články

zpět novějšístarší

Praktická maturitní zkouška

pondělí 1. 6. 2020

V těchto dnech proběhla na dílnách pracoviště Do Nového praktická maturitní zkouška žáků oboru Mechanik elektrotechnik.

Žáci měli za úkol vyrobit stereofonní zesilovač, oživit ho a provést zadaná měření. Výsledky zpracovali tabelárně a graficky do technické zprávy.

Zadaná práce nebyla jednoduchá. Cílem bylo ověřit znalosti žáků, zručnost a správný technologický postup při výrobě jednotlivých dílů, orientaci ve výkresové dokumentaci, zvládnutí zapojení a oživení zařízení, správný postup při měření zadaných veličin a celkové grafické zpracování technické zprávy.

S hodnocením zkušební komise byli studenti seznámeni. S potěšením konstatujeme, že všichni žáci zkoušku úspěšně složili. Studenti teď mají před sebou ještě písemnou a ústní část maturitní zkoušky.

Po skončení studia zbývá získat profesní certifikát složením zkoušky z Vyhlášky 50/78 Sb. Informace podává Ing. Jiří Huráň.

Jan Hurda

2. 6. 2020   Mgr. Kateřina Jiroutová